Glikokortykosteroidy preparaty

我们纳入的25项研究包括4121名受试者(2511名儿童;1517名成人;93名混合人口)。四项研究被评为高质量而没有偏倚风险,14项被评为为中等质量和低质量的七项为低质量,整体分析为中等程度的偏倚风险。9项研究在低收入国家开展,16项在高收入国家中开展。

Glikokortykosteroidy preparaty

glikokortykosteroidy preparaty

Media:

glikokortykosteroidy preparatyglikokortykosteroidy preparatyglikokortykosteroidy preparatyglikokortykosteroidy preparatyglikokortykosteroidy preparaty

http://buy-steroids.org